Inscrierea si analiza dosarelor in Programul National FIV / ET OminiMaterna

Procesul de inscriere si aprobare a dosarelor 

 
1. Dosarul de inscriere in Subprogramul National FIV / ET la OminiMaterna se depune in original prin predare la receptia clinicii.

2. Dosarele se înregistreaza în ordine cronologica; numarul de înregistrare atribuit de unitatea sanitara pentru dosarul depus se comunica în scris solicitantilor.

3. Registratorul medical verifica existenta tuturor documentelor în dosar conform opisului, confrunta copiile actelor de identitate cu documentele originale si atesta prin semnatura conformitatea.

4. Dosarele depuse în decurs de o luna sunt evaluate de catre o comisie a unitatii sanitare care se întruneste în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedenta. Componenta comisiei este stabilita conform hotararii AGA a SC NEWLIFE BM SRL nr. 574/01.06.2015 si este formata din doi medici cu specialitate obstetrica-ginecologie specialisti în domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical si un embriolog cu atestare europeana în domeniu.

5. Comisia aproba dosarele care îndeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute pentru includerea în subprogram, în ordinea cronologica a înregistrarii dosarelor si în limita fondurilor disponibile pentru aceasta destinatie. În situatia în care solicitarile de includere în subprogramul FIV/ET depasesc fondurile aprobate, comisia va întocmi o lista de asteptare. Cuplurile pe lista de asteptare vor beneficia de subprogram in momentul alocarii de noi fonduri la final 2015/inceput 2016.

6. Lista de asteptare se actualizeaza periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor incadrabile intr-una din urmatoarele situatii :
- cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
- nu a fost initiat protocolul de stimulare ovariana in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei comisiei prin includerea cuplului in subprogram;
- cuplul a renuntat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea in scris a unitatii sanitare.

7. Rezultatul evaluarii dosarului se comunica in scris la adresa de corespondenta consemnata in cuprinsul cererii de includere in Subprogramul FIV/ET dupa cum urmeaza:
 - dosar aprobat cu mentionarea datei programarii pentru initierea procedurii FIV/ET;
 - dosar aprobat si inscris in lista de asteptare cu specificarea numarului de ordine, in situatia in care fondurile alocate permit initierea procedurii FIV/ET cuplul va fi instiintat asupra datei programarii;
 - dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.

8. Comunicarea rezultatului evaluarii dosarului se realizeaza in forma unei decizii semnata de membrii comisiei si contrasemnata de reprezentantul legal al clinicii sau imputernicitul acesteia.

9. In cazul cuplurilor cu dosar aprobat pentru care protocolul de stimulare ovariana prealabil procedurii FIV/ET nu este initiat in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei, aceasta decizie devine nula.

Asigurarea transparentei in derularea Programului:

SC NEWLIFE BM SRL se angajeaza sa afiseaza in clinica precum si pe pagina web proprie urmatoarele informatii : lista personalului medical implicat in efectuarea procedurii FIV/ET, bugetul alocat, tarifele practicate.
Pe langa acestea, pana la data de 10 ale lunii in curs, vor fi afisate urmatoarele date statistice inregistrate in luna precedenta si cumulat de la inceputul anului in cadrul subprogramului: numarul dosarelor depuse, numarul dosarelor aprobate, numarul dosarelor incluse in lista de asteptare, numarul dosarelor neaprobate, numarul de proceduri FIV/ET efectuate, numarul de cazuri monitorizate pana la 6 saptamani dupa transferul embrionar.

 

 Inscrie-te gratuit completand formularul urmator!

 

Pentru informatii suplimentare puteti sa ne scrieti un e-mail la adresa catalina.munteanu@ominimaterna.ro sau sa sunati la numarul de telefon  0730 021 789

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal precum si cu trimiterea informatiilor personale din formularul de contact catre NEWLIFE BM SRL pentru folosirea acestora in scopuri: